Nízkofrekvenční měřič komplexního napěťového přenosu
Studium na Českém vysokém učení technickém v Praze (obor "Aplikovaná elektronika") jsem ukončil po pěti letech v roce 2010 státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí bylo vypracování následující diplomové práce na téma "Nízkofrekvenční měřič komplexního napěťového přenosu".

Diplomová práce ke stažení v PDF

ANOTACE
Práce se zabývá návrhem a realizací nízkofrekvenčního měřiče komplexního napěťového přenosu založeného na digitálním zpracování. Výsledný přístroj umožňuje měření a následné vykreslení amplitudové a fázové charakteristiky na grafickém displeji.

ABSTRACT
Low Frequency Gain-Phase Meter This project describes a development and an execution of low frequency gainphase meter which is based on a digital signal processing. The meter allows measuring of gain and phase characteristics easily.

Prohlašuji, že jsem zadanou práci vytvořil sám a používal jsem pouze literaturu v práci uvedenou. Dále prohlašuji, že nemám námitek proti půjčování, zveřejňování nebo jiného využívání mé diplomové práce nebo její části se souhlasem katedry.

Schéma přístroje naleznete ke stažení o pár řádek níže.

Ing. Martin Olejárobrázek/schéma ve formátu gif
fotografie/obrázek ve formátu jpg

<< předchozí článek
0004možnosti měření fázového posunu dvou harmonických signálů
další článek     >>

(c) Martin Olejár, 1999 ÷ 2024 :: www.elweb.cz :: kontakt TOPlist