Blikající srdce s NE555N
LED diody můžete rozmístit podle sebe. Na obrázku jsou rozmístěny do pulsujícího srdce. Hodnoty součástek jsou pouze orientační. Oba odpory a kondenzátor pouze ovlivňují frekvenci (rychlost blikání). Ta se dá vypočítat podle vzorce f=1/[(R1+R2).C1] z toho je pak čas jednoho bliknutí t=(R1+R2).C1 .Musí platit: R1/(R1+R2) je větší než 2/3. Při použití doporučených součástek bude čas jednoho bliknutí přibližně 1 sekunda. Z výstupu můžeme odebírat maximálně 200mA. Velice podobné zapojení s žárovkou je popsané v článku č.15. Led diod zde můžeme umístit libovolný počet, ale při napětí 9V vždy maximálně 4 LED v sérii. Při použití modrých nebo bílých led jich může být v sérii ještě méně, protože mají vyšší úbytek napětí (až 3,5V na jedné). Napětí může být v rozsahu 5-15V (podle počtu led v sérii). Rezistory u led mají hodnotu R = (U-n*Uled)/0,02 Ohm. Kde U je napájecí napětí, Uled je úbytek napětí na jedné led (obvykle 1,7 až 3,5V) a n počet led v serii (za sebou). Toto zapojení je ze stránek www.elweb.cz

schéma elweb.cz


obrázek/schéma ve formátu gif

<< předchozí článek
0099Plošné spoje: Popisovač Edding 140
další článek     >>
9999Univerzální nabíječka NiCd

(c) Martin Olejár, 1999 ÷ 2024 :: www.elweb.cz :: kontakt TOPlist