Blikač - světelný had s logickými obvody TTL a 10led
První část odvodu s 74*132 se chová jako astabilní klopný obvod. Odpor zvolíme přibližně 500 ohmů. Kondenzátor pak podle vzorce t=R.C (C=t/R), kde t je čas přebliknutí z první led na druhou. Další část schématu tvoří čítač (74*93). Za čítač můžeme zapojit přímo 4 LED diody. Poslední částí je dekodér 1 z 10 (74*42), který dekóduje BCD kód z čítače. Na jeho výstupy je zapojeno 10 LED které postupně přeblikávají tak, že vždy svítí jen jedna. Pokud chcete, aby svítilo vždy 9 LED diod a 1 byla zhaslá, tak stačí otočit polaritu všech LED a namísto do plusu je přes odpor přivést do mínusu. Nezapomeňte v tomto případě asi 9x zmenšit odpor. Původní hodnota odporu R2 (při použití 10mA LED) bude 520 ohmů a v druhé variantě 51 ohmů. Stabilizátor (78L05) nemusíme zapojovat, ale pak je potřeba napětí 4,85-5,15V jinak nebude zapojení fungovat. Toto zapojení je ze stránek www.elweb.cz

schéma elweb.cz


obrázek/schéma ve formátu gif

<< předchozí článek
9999Univerzální nabíječka NiCd
další článek     >>
0799Schodišťový spínač osvětlení s neomezeným počtem tlačítek (stiskem zapni/stiskem vypni)

(c) Martin Olejár, 1999 ÷ 2024 :: www.elweb.cz :: kontakt TOPlist