Logické obvody TTL 74: jednoduché obvody
Korekční obvody pro tlačítka
Pokud připojíme tlačítko přímo na vstup obvodu ttl a stiskneme ho, tak tlačítko mírně zavybruje a obvod se bude chovat jakoby bylo tlačítko zmáčknuto několikrát (až stokrát a více dle typu tl. a io). Právě proti tomuto jevu se používají korekční obvody. Většinou se pouze před vstup zapojí schmittův klopný obvod (např. 74132). Některé nejčastěji používané korekční obvody pro tlačítka a přepínače jsou na následujícím obrázku. elweb.cz
74132
(schmitt nand):
A +
B B
Y A
A Y
B B
Y A
- Y
7404,05,06,07
(invertory, 07-budič):
A +
Y A
A Y
Y A
A Y
Y A
- Y
elweb.cz Astabilní k.o. (blikače) elweb.cz
Astabilní klopné obvody se dají s logickými čipy postavit poměrně snadno. Ovšem ve většině případů se ve schematu využívají spíše jako invertující zesilovače a ne jako logické io. Úplně nejjednodušší oscilátor nebo blikač se dá postavit s jedním hradlem schmitt-nand (74132) a jedním kondenzátorem a odporem. Čas jedné periody t se dá vypočítat podle vzorce t=RC [ s, ohm, F ]. Z toho je pak frekvence převrácenou hodnotou času, tedy f=1/RC. elweb.cz
Tyto vzorce ovšem neplatí úplně přesně pro všechna zapojení a je třeba počítat s tolerancí cca 20%. Tyto astabilní klopné obvody také nezaručují přesnost opakování. Pro přesnější ako se dá použít například obvod 555. Následující obrázek ukazuje několik různých ako. Ty schémata, která sice fungují například jako blikač s led, ale nejsou kompatibilní s dalšími obvody a nejsou úplně spolehlivá jsou označena vykřičníkem. elweb.cz

Připojení zátěže na výstup elweb.cz
Pokud připojíme záťež z výstupu na plus bude reagovat na výstupní úroveň L a naopak. Výhodnější je připojovat zátěže vždy na plus, protože z výstupu je možné odebírat současně signál pro další obvody. Některé obvody, většinou budiče, mají výstup tzv. s otevřeným kolektorem. Takový výstup má úrovně L a Z. Z je úroveň vysoké impedance tj. na výstupu není žádné napětí a nelze z něj odebírat žádný proud. elweb.cz
Logickou úroveň H je třeba zajistit odporem připojeným do kladného pólu napájení. Pro buzení relé nebo pro malé žárovičky (cca 50mA / 6V) jsou obvody s otevřeným kolektorem ideální. K relé na výstupu se musí připojit paralelně dioda v závěrném směru, aby na cívce nevznikalo napětí nebezpečné pro io. Totéž platí pro reproduktor a jiné indukční zátěže. Budiče slouží jen k zesílení signálu a mohou dodávat až 50 mA (například 74LS07 atd.). Pro větší proudy se mohou paralelně zapojovat v libovolném počtu. elweb.cz
elweb.cz


obrázek/schéma ve formátu gif
obrázek/schéma ve formátu gif
obrázek/schéma ve formátu gif

<< předchozí článek
0399Logické obvody TTL 74: hradla
další článek     >>
0199Reprobedny 20W / 8l / 100-20000Hz s reproduktory Tesla TVM

(c) Martin Olejár, 1999 ÷ 2024 :: www.elweb.cz :: kontakt TOPlist