Víte co jsou data sheets?
Ať už pracujete s jakýmkoli integrovaným obvodem, případně i jinou součástkou, jejíž funkcí, možnostmi nebo parametry si nejste zcela jisti, tak kromě toho, co se dočtete v různých knížkách a nebo třeba v návodech na sestavení nějaké elektronické stavebnice případně zařízení, nic nezkazíte tím, když budete mít k dispozici informace z první ruky. A když píši z první ruky, myslím tím přímo od výrobce konkrétní elektronické součástky. Bude vám k tomu stačit následující:
www.elweb.cz
1) přístup na internet (který má dnes už téměř každý, když ne doma, tak třeba v internetové kavárně)
www.elweb.cz
2) nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader (který je stažitelný zdarma na internetových stránkách http://www.adobe.com ) nebo jiný program pro zobrazování souborů formátu PDF.
www.elweb.cz
3) A také alespoň základní znalost angličtiny.
www.elweb.cz
Faktické informace o součástce (především její parametry a popis funkce), které vydává přímo výrobce se nazývají anglickým slovním spojením „datasheets“ (katalogové listy, dokumentace). Některé katalogové listy integrovaných obvodů obsahují i různá doporučená zapojení. Někdy výrobce vydává zvlášť také „application notes“ (aplikační poznámky), které obsahují především souhrn doporučených zapojení a rady, jak je možné součástku využít.
www.elweb.cz
A jak takovéto dokumenty získat? V zájmu výrobce je usnadnit vám - svým způsobem odběrateli - co nejsnadnější přístup k informacím o jeho produktech, proto jsou veškeré dokumentace zdarma a snadno přístupné. Máte tři základní možnosti:
www.elweb.cz
1) Pokud víte, kdo součástku vyrábí, navštivte přímo internetové stránky výrobce (viz tabulka níže) a součástku vyhledejte podle typového označení.
www.elweb.cz
2) Nebo použijte některou z nezávislých databází těchto souborů. Některé však bývají i placené. Mezi ty přátelštější patří například: datasheetarchive.com, datasheetcatalog.com nebo alldatasheet.com .
www.elweb.cz
3) Můžete také navštívit některý světový vyhledávač (například http://www.google.com ) a zadat typové označení vámi hledané součástky. Případně jej doplnit o slůvko „datasheets“. Pokud i tak bude obtížné požadované soubory nalézt, zkuste vyhledávat pouze soubory formátu PDF.
www.elweb.cz
Struktura katalogových listů bývá vesměs obdobná. V následujících řádcích stručně popíši, co kde hledat a co znamenají jednotlivé nadpisy kapitol, především pro ty, kteří na tom s angličtinou nejsou zrovna nejlépe a podobný dokument vidí poprvé.
www.elweb.cz
Description / Device Overview : stručný a výstižný popis dané součástky, její funkce, popř. k čemu se dá využít.
www.elweb.cz
Features : nejdůležitější vlastnosti. (obvykle především to, co je vzhledem k okolnostem – ceně a ostatním parametrům – dobré a čím se součástka odlišuje od ostatních podobných)
www.elweb.cz
Applications : výčet typů zařízení respektive oborů elektrotechniky, ve kterých výrobce předpokládá primární využití.
www.elweb.cz
Absolute Maximum Ratings : Maximální hodnoty (většinou napájecí a vstupní napětí, různé proudy, teplota - v provozu, při skladování, při pájení a podobně)
www.elweb.cz
Elictrical Characteristics / Specifications : Tabulka s elektrickými parametry součástky. Obvykle doplněná o podmínky, za kterých byly naměřeny a další poznámky, někdy zde naleznete i schéma zapojení, při kterém měření probíhalo (Test Circuit).
www.elweb.cz
Dice Information : Pro běžného uživatele většinou bezvýznamný obrázek případně popis vnitřní struktury (někdy se zde ale dočtete například s jakým pinem je propojena případná kovová část pouzdra)
www.elweb.cz
Pin Configuration / Connection : Rozmístění pinů (vývodů) v pouzdru. Zde bývá obrázek pouzdra s číselným označením pinů a se zkratkami u každého vývodu charakterizujícími jeho funkci. V následující tabulce je popsáno několik nejčastějších zkratek
www.elweb.cz
Pin / Functional Description : Tabulka s významem zkratek vývodů, případně popisem jejich funkce.
www.elweb.cz
(Typycal Performence) Curves : grafy
www.elweb.cz
Application Information / Notes : Doporučení, rady a poznámky, jak součástku a nebo její konkrétní části / funkce používat, uvést do provozu respektive zapojit, jak určit hodnoty ostatních součástek použitých v doporučených schématech a podobně.
www.elweb.cz
Package Mechanical Data : Výkres pouzdra / pouzder, ve kterém se součástka vyrábí včetně rozměrů v milimetrech (mm), palcích (inch) nebo v tisícinách palce (mil). (1 inch = 1000 mil = 25,4 mm). Někdy se zde uvádí i zkratka RM, která označuje rozteč pinů (vzdálenost mezi dvěma sousedními vývody).
www.elweb.cz<< předchozí článek
0099Transformátorová páječka - jak pájet?
další článek     >>
0700Plastové krabičky

(c) Martin Olejár, 1999 ÷ 2024 :: www.elweb.cz :: kontakt TOPlist