Jednoduchý automatický spínač světel automobilu
Karel Ločárek

Zapomínáte si rozsvítit světla při jízdě v automobilu?
Tento spínač světel slouží k automatickému sepnutí světel po nastartování automobilu. Spínač je velmi jednoduchý a hodí se do každého typu automobilu. Jelikož od 1.7.2006 je povinné celoročně svítit,je toto zapojení celkem užitečné.

Základní parametry :
Napájecí napětí : 11 – 18V
Maximální spínací proud - 20A/1 relé

Funkce obvodu :Jádrem celé konstrukce je mikrokontrolér PIC16F628A ,který řídí jak spínání relé tak i světelnou signalizaci zapnutých světel. Dal by se použít i jiný obvod ,ale vybral jsem tento.
V obvodu je použit integrovaný stabilizátor 78L05 s pouzdrem TO92. Ten je vybaven keramickými kondenzátory C1,C2. Dioda LED signalizuje uplynutý čas a také funkci obvodu ,že obvod je napájen a pracuje. Doba periody LED = 2s.
Spínání relé je realizováno pomocí tranzistorů .Když uplyne nastavený čas PIC vyšle impuls a ten následně je přiveden do báze tranzistoru ,který sepne příslušné relé. Relé jsou vybavena ochrannou diodou 1N4007 ,která odvádí pryč vznikající záporné napětí na cívce relé a tak zamezí zničení tranzistoru. Tak je vybaven i stabilizátor ,proti naindukování záporného napětí. V obvodu je využit krystalový oscilátor pro PIC z důvodu nastavení přesného času.

Princip sepnutí : Při nastartování automobilu dochází k poklesu napětí z důvodu nárůstu proudu. Tudíž se obvod dostane do činnosti cca 1s po nastartování automobilu. Když obvod sepne relé ,relé zůstanou sepnuta do doby než vypnete automobil. Společně s vypnutím auta se vypnou zároveň i světla.
Stejně je to jak u aut s žhavící cívkou tak i u běžných aut.časování je téměř stejné.

Konstrukce:
Rozměry jsou malé a s krabičkou činí 60x40mm.
Krabička je plastová typ UK44P.

Připojení k automobilu:
Napájecí napětí se připojí k vodiči ,na kterém je po otočení klíčku do polohy 1 napájecí napětí cca +12V. Minus se připojí na kostru. Vývody z obou relé se mohou buď připojit paralelně k vodičů, jdoucí do spínače světel / vedle volantu/ nebo se vodiče rozpojí a vloží se do okruhu obvodu světel.viz obrázek.
Z důvodu bezpečnosti je lepší připojit vývody z relé paralelně k vodičům. Lze i kombinovat.Pak se nemusí přepínat spínač světel u volantu- je vyřazen z činnosti a nahrazen tímto obvodem. POZOR: Každý automobil má jiné zapojení spínače světel a tak jinou barvu vodičů.Nutno vyzkoušet!

Závěr :
Modul nemá atest pro připojení k motorovým vozidlům proto autor nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv problémy spojené s neodborným zacházením obvodu.
Pro případný zájem Software mohu poslat adresa karel.locarek(zavináč)seznam.cz
Obvod je vybaven pro tři relé – zapojují se pouze dvě a to do obvodu parkovacích a potkávacích světel. Dálková světla jsou pak dle libosti spínána normálně na spínači světel.
Vyzkoušeno na těchto typech vozů: Peugot,Renault,Škoda- Felicia ,Fabia,Octavia, favorit,Opel,Wolswagen,Audi,Citroen.


Seznam součástek :
R1 R4 R3 – 10k
R2 1k5
C3 ,C4 – 100nF
C1,C2 – 22pF
X – 20MHz
Diody vš. 1N4007
Led – 3mm zelená
Stab. 78L05
T1 – T3 BC547
Relé RM83 /ges / (v případě fce. obvodu jako spínače – použita 2 RELE )

Komentář od Martina:
Nedoporučuji používat zbytečně vysoké frekvence generátoru PIC, pokud to není nutné. Frekvence 20MHz, pokud tomu není uzpůsoben plošný spoj a další komponenty, může způsobovat rušení ostatní elektroniky v automobilu. Doporučoval bych použít krystal max. 100kHz a nebo - a to by bylo lepší - RC článek a upravit pak pochopitelně software. Tato aplikace lze realizovat i jedním tranzistorem, ale pokud má někdo rád PIC, proč ne.


obrázek/schéma ve formátu gif
plošný spoj ve formátu gif (spodní strana)
rozložení součástek na plošném spoji ve formátu gif
fotografie/obrázek ve formátu jpg
fotografie/obrázek ve formátu jpg
fotografie/obrázek ve formátu jpg
program pro mikrokontrolér ve formátu hex (stažení: pravé tlačítko > uložit cíl jako)
V některých prodejnách s elektro součástkami vám podle tohoto souboru doneseného na disketě mikrokontrolér naprogramují (např. GM el. www.gme.cz)

<< předchozí článek
0700Plastové krabičky
další článek     >>
01025W RGB LED barevná hudba

(c) Martin Olejár, 1999 ÷ 2024 :: www.elweb.cz :: kontakt TOPlist