Návrh zdroje - usměrňovač
Diodové můstky:

Pro částečné zjednodušení usměrňovače použijeme diodové můstky. Maximální proud jednou větví bude 5A, ale aby se diodové můstky zbytečně nepřehřívaly, volíme raději osmi až deseti ampérové provedení. Diodové můstky se vyrábějí v mnoha různých pouzdrech. Doporučuji použít pouzdro KBU, protože je s ním počítáno v obrazcích plošných spojů. Diodové můstky zapojíme podle schématu dole. Diody by měli být minimálně na napětí 50V.

Výpočet hodnot filtračních kondenzátorů:

Jak jsme vypočítali v minulém díle, minimální napětí na výstupu usměrňovače bude 23V. Maximální hodnota střídavého napětí transformátoru je 25V. Nás bude zajímat rozdíl těchto napětí, který si označíme například jako Ur.

Graf průběhu napětí za usměrňovačem (na kondenzátoru):
průběh napětí za usměrňovačem

Ur = Umax - Ux = 25 - 23 = 2V.


t = čas, po který se filtrační kondenzátor vybíjí; [t]=s
R = odpor maximální zátěže; [R]=ohm
C = kapacita filtračního kondenzátor; [C]=F
f = frekvence střídavého napětí; [f]=Hz
f = 50Hz
T = perioda; [T]=s

T = 1/f = 1/50s = 0,02s

t = 0,5·T

t = R·C
C = t / R
R = Ur / I

a z toho:

C = ( I·0,5·T ) / Ur
C = [( 5·0,5·0,02 ) / 2 ] F
C = 0,025 F
C = 25 mF

Kondenzátor stačí ve skutečnosti o něco menší, protože čas vybíjení je o trochu kratší než 0,5·T, takže budou stačit například 4 kondenzátory o kapacitě 4,7 mF zapojené paralelně v každé větvi.

schéma usměrňovače
Pozn.: plošný spoj je pro usměrňovač a proudovou pojistku společný - stáhnout si ho můžete v dalším pokračování článku.obrázek/schéma ve formátu gif

<< předchozí článek
0599Návrh zdroje - transformátor
další článek     >>
0499Indikátor poklesu napětí baterie (akustická signalizace)

(c) Martin Olejár, 1999 ÷ 2024 :: www.elweb.cz :: kontakt TOPlist