Indikátor poklesu napětí baterie (akustická signalizace)
Toto jednoduché zapojení najde uplatnění především v zařízeních napájených z baterie, u kterých potřebujeme indikovat vybití baterie. Základem obvodu je operační zesilovač zapojený jako komparátor a napájený přímo z baterie. Tento OZ (TL062 ap.) porovnává napětí na zenerově diodě, tedy cca 3V s napětím na odporovém děliči R3 - TRIMR.www.elweb.cz
Pokud klesne napětí baterie pod mez nastavenou trimrem, tak bude na záporném vstupu OZ menší napětí než na kladném => na výstupu bude kladné napětí a bzučák začne bzučet. Piezo bzučák by měl odebírat maximálně něco okolo 10mA (záleží na použitém OZ). Minimální napájecí napětí by mělo být alespoň o pár voltů větší než napětí zenerovy diody a zároveň by mělo splňovat limity operačního zesilovače. U tl062 je to přibližně 6 až 20V.www.elweb.cz
www.elweb.cz


obrázek/schéma ve formátu gif

<< předchozí článek
0599Návrh zdroje - usměrňovač
další článek     >>
0199Zesilovač 2x 32W s 3D zvukem a fyziologickou regulací řízený procesorem PIC16F84

(c) Martin Olejár, 1999 ÷ 2024 :: www.elweb.cz :: kontakt TOPlist